Billeje i Mellemøsten

Billeje i lande som ligger i Mellemøsten finder du nemt og billigt på Billejeinfo. Her kan du sammenligne priser og ledige lejebiler fra langt de fleste biludlejningsselskaber i regionen. I takt med at flere og flere rejser til Mellemøsten og holder ferie, stiger efterspørgselen også efter biludlejning i lande som Forenede Arabiske Emirater, Oman og Qatar.

Lej bil i Mellemøsten

Foto kilde: www.DR.dk

Betegnelsen “Mellemøsten” omfatter det bælte af lande i Sydvestasien, der ligger mellem Afghanistan og Tyrkiet. Det strækker sig sydpå og omfatter Den Arabiske Halvø. Mellemøsten præges af sit tørre klima, sine olierigdomme og islam som dominerende religion. Mellemøsten udgør et strategisk bælte mellem de hastigt industrialiserede lande i Asien og de for længst industrialiserede lande i Europa.

Staterne Iran, Irak, Syrien, Tyrkiet og Cypern udgør det nordlige bælte, og syd derfor ligger Libanon, Israel, Jordan og Den Arabiske Halvøs stater. Saudi-Arabien udgør en stor del af halvøen: Oman og Yemen deler den sydlige del af halvøen og De Forenede Arabiske Emirater, Bahrain, Qatar og Kuwait ligger ud til Den Persiske Golf.

Afghanistan ligger i det område, hvor Mellemøsten, Sydvestasien og Centralasien mødes. Undertiden henregner man af sproglige og kulturelle grunde også de nordafrikanske stater Egypten, Sudan og Libyen til Mellemøsten.

Topografi

De iranske og arabiske tektoniske pladers sammenstød med den europæiske plade førte til opfoldningen af de bjergkæder, der strækker sig fra Tyrkiet til Iran. Bæltet mellem Tyrkiet og Iran kendetegnes ved aflange bjergkæder såsom Zagros og Albotz i Iran og Pontus og Toros i Tyrkiet. Disse bjergkæder er dele af de mægtige system af bjergkæder omfattende Alperne og Himalaya, der opstod i tertiærtiden. Dette område præges af mange jordskælv, heraf mange i de sidste årtier. Både i Tyrkiet (Anatolien) og Iran findes højsletter.

I modsætning til det geologisk aktive tertiære bælte af bjerge udgør Den Arabiske Højslette en del af et gammelt, geologisk stabilt skjold.

Eksempel

Mini

Fiat 500

mini fiat 500
Book fra 120,- pr. dag
Eksempel

Kompakt

Toyota Corolla

kompakt toyota corolla
Book fra 119,- pr. dag
Eksempel

Mellemstørrelse

Nissan Qashqai

mellemstørrelse nissan qashqai
Book fra 210,- pr. dag

Klima og plantevækst

Mellemøsten er overvejende arid til semiarid, undtagen i områderne ud mod Middelhavet, Ægæerhavet, Sortehavet og Det Kaspiske Hav. Dette område karakteriseres ved høje temperaturer, især i de arabiske, syriske og iranske ørkener. I modsætning hertil forekommer vintertemperaturer nær frysepunktet i højlandene, og der falder sne i nogle af de højereliggende bjergområder. På højsletterne er der store årstidsvariationer; i Teheran og Ankara når temperaturerne op omkring 30 grader om sommeren og synker til frysepunktet om vinteren.

Regionen får kun en lille årsnedbør; en undtagelse udgør områderne, der grænser op til Middelhavet, og som får vinterregn; i Golfregionen hersker alvorlig mangel på ferskvand. Vegetationen i denne region domineres af tornekrat.

Eufrat og Tigris er mellemøstens største floder. Adskillige korte floder løber ud i Middelhavet, Sortehavet og Det Kaspiske Hav.

Befolkning

Regionen har en befolkning på ca. 297,4 mio. (1998). Gennemsnitslevealderen er øget i de senere år og er nu 65,9 år for mænd og 70,3 for kvinder. Befolkningstilvæksten er moderat, ca. 2,2%. Urbaniseringen er vokset konstant i de seneste tiår og er nu 66%; den afspejler landbrugets og kvægavlens svindende betydning i disse lande. I talrige lande, især i Golfstaterne, har olien indirekte medvirket til den øgede urbanisering, da indtægter fra olien er blevet investeret i byområder og byaktiviteter.

Landbrug

På grund af det tørre klima kan der kun drives landbrug i en lille del af regionen. Eufrat og Tigris med deres flodsletter og omfattende kunstvanding er vigtige landbrugsområder, men jordbundens voksende saltholdighed udgør et stadigt problem. Området har stærkt brug for overrisling – således har Syrien bygget Eufratdæmningen for at kunne overrisle den nordøstlige del af landet. Israel har også skabt områder med intensivt landbrug baseret på kunstvanding.

Hvede, byg og ris er de vigtigste kornsorter. Vigtige salgsafgrøder er tobak, sukkerrør, bomuld, frugt og te. Dadlen er en almindelig frugt og dyrkes i oaseområder. Husdyravlen omfatter hovedsagelig kameler, får og geder; man hævder, at hjorde af geder er skyld i en fuldstændig afgræsning af jorden, hvilket har ført til jorderosion og en fremskyndet ørkendannelse nogle steder. Langs Middelhavets kyster drives agerbrug baseret på avl af oliven, vindruer, citrusfrugter og æbler.

Fiskeri er vigtigt mange steder, bl.a. i Sortehavet og Det Kaspiske Hav.

Industrialisering

Regionens vigtigste ressource er olien. Økonomien i de olierige stater Saudi-Arabien, Iran, Irak, Kuwait og De Forenede Arabiske Emirater bygger helt overvejende på olieeksport, hvilket gør dem sårbare over for prissvingninger på olie. Oliepriserne steg kraftigt i 1970’erne, men er siden faldet stærkt. Olierigdommene har lettet importen af fødevarer, industrielt fremstillede varer og luksus, og er også blevet brugt til militære formål.

Regionens varme, aride områder er i det store og hele uegnede til industrielle formål. Manglen på ferskvand er så alvorlig i Golfregionen, at man har opført afsaltningsfabrikker til fremstilling af drikkevand.

I de olierige lande produceres oliebaseret el, og i Tyrkiet fremstiller man el af kul. I Syrien og Tyrkiet udnyttes vandkraft.

Nogle steder har man skabt industrier, der anvender lokale råvarer; det gælder næringsmiddelindustri, olieraffinaderier og petrokemiske industrier.

Der er også etableret industrier, der fremstiller lettere forbrugsartikler som tekstiler, fodtøj, cigaretter og papir.

De østlige Middelhavslande er relativt mere industrialiserede end den øvrige region, men hyppige stridigheder med nabolandene i regionen har svækket deres evne til at opretholde produktionen.

Sprog

I Mellemøsten findes tre sprogætter – den indoeuropæiske, tyrkiske og semitiske. Til de indoeuropæiske hører persisk, pashtun, kurdisk, armensk og baluchi. Tyrkisk og aserbajdsjansk er tyrkiske sprog, og arabisk og hebraisk er semitiske.

Grænsestridigheder og krige

Der har i de sidste 50 år været adskillige konflikter og krige i regionen. Den mest latente er den israelsk-arabiske konflikt, som stadig ikke er løst og som destabiliserer hele regionen. Libanon blev trukket ind i konflikten med alvorlige følger for landets økonomi.

Iraks forsøg på at erobre den sydvestlige, arabisktalende del af Iran har varet i årevis og tappet både Irak og Iran for deres ressourcer. Iraks erobring af Kuwait, den efterfølgende Golfkrig og blokaden af Irak har haft alvorlige følger for Iraks økonomiske udvikling.

Også det kurdisktalende område, der rækker ind over både Tyrkiet, Irak og Iran, har været præget af krigshandlinger under dets forsøg på at opnå uafhængighed.

Den tyrkiske erobring af den nordlige, tyrkisktalende del af Cypern har belastet forholdet mellem Grækenland og Tyrkiet.

Stater og lande

Bahrain
Cypern
Forenede Arabiske Emirater
Irak
Iran
Israel
Jordan
Kuwait
Libanon
Oman
Qatar
Saudi-Arabien
Syrien
Tyrkiet
Yemen

Du kan læse mere om de forskellige lande i vores guider om billeje, samt få mere information om Mellemøsten på nedenstående eksterne kilder:

Find den billigste lejebil i Mellemøsten Find Billeje her --> Sammenlign priser her